Concentratie deeltjes per miljoen (PPM)

PPM staat voor parts per million (deeltjes per miljoen). Concentratie wordt uitgedrukt in deeltjes per miljoen en is numeriek hetzelfde als milligram zilver per liter water (mg/l).

De concentratie van een colloïde wordt vaak uitgedrukt in PPM. Parts per million, of kortweg PPM, is de maat die de massa aangeeft van een chemische stof, metaal of verontreiniging per volume-eenheid water. Eén PPM is gelijk aan de absolute fractionele hoeveelheid vermenigvuldigd met één miljoen.

De volgende gelijkenissen kunnen u bijvoorbeeld helpen om PPM beter te begrijpen:

– 1 seconde in 11,5 dagen
– 1 minuut in 2 jaar

Met andere woorden, PPM drukt uit hoeveel milligram van onze colloïdale deeltjes aanwezig zijn voor elke liter water. Dus een colloïdaal zilver product van 10 PPM zal 10 mg zilver bevatten in een liter.

Effectief werkzaam oppervlak

Veel mensen gaan ervan uit dat concentratie de beste manier is om de kwaliteit van een colloïdaal product te bepalen. Dit kan echter behoorlijk misleidend zijn als er geen rekening wordt gehouden met andere factoren. Het is alsof men naar één deel van de vergelijking kijkt, maar niet naar het geheel.

Eerst is het belangrijk te begrijpen hoe het effectief werkend oppervlak wordt gedefinieerd en hoe het verband houdt met de concentratie.

Het effectief werkend oppervlak wordt gedefinieerd als het totale oppervlak in centimeters (cm2) van alle deeltjes in één milliliter (ml) van een colloïde. Het is belangrijk op te merken dat de deeltjesoppervlakte omgekeerd evenredig is met de deeltjesgrootte, wat betekent dat bij een constante concentratie van deeltjes de oppervlakte toeneemt naarmate de deeltjesgrootte afneemt.

Als u bijvoorbeeld een colloïdale oplossing hebt van 10 PPM met een deeltjesgrootte van 1 nanometer, dan is het totale effectieve werkoppervlak 6 m2. Als u dezelfde concentratie van 10 PPM heeft, maar nu neemt de deeltjesgrootte af van 1 nanometer tot 0,65 nanometer, dan neemt de totale effectieve werkoppervlakte toe van 6 m2 tot 7,1 m2.

Het deeltjesoppervlak voor colloïden is een uiterst belangrijke berekening omdat dit de totale doeltreffendheid van het product bepaalt. Het werkingsoppervlak van de deeltjes bepaalt direct het vermogen van de colloïde om met zijn omgeving te reageren. De conclusie is dus: hoe hoger het deeltjesoppervlak hoe effectiever het colloïdaal zilver.

Verder zult u nooit colloïdaal zilver vinden met een deeltjesgrootte kleiner dan 0,65 nanometer, omdat het niet kleiner gemaakt kan worden. Het bestaat namelijk uit het minimum aantal atomen dat nodig is om een deeltje te vormen. Voor zilver is dat 20 atomen.

U kunt zelf iets uitrekenen met het gehalte aan zilver en de deeltjesgrootte met behulp van een hulpmiddel dat u vindt op onze website in het menu Resources > Kwaliteit op onze website.

Crystal colloidaal zilver

Animatie over onze specificaties en kwaliteit.

BESTSELLERS