Welke kleur heeft colloïdaal zilver?

Een van de eenvoudigste manieren om de kwaliteit van een colloïdaal zilver product te onderscheiden is door te kijken naar de kleur van de vloeistof. Niet alle colloïdale producten zijn hetzelfde en daarom zal dit artikel een overzicht geven van de kleurkenmerken van de verschillende soorten producten.

De meeste producten die worden aangeprezen als “colloïdaal zilver” bevatten voornamelijk zilverionen, geen zilverdeeltjes. Het zijn dus zilveroplossingen, geen zilvercolloïden. Ionische zilveroplossingen bevatten vooral zilverionen, geen zilverdeeltjes. Technisch gezien zijn het dus zilveroplossingen. Producten vervaardigd door elektrolyse zijn meestal ionische oplossingen. Ook al staat er “colloïdaal” of “nano” op het etiket, dan kan het toch zijn dat het product helemaal geen zilverdeeltjes bevat. Deze producten zijn helder, smaakloos en zien eruit als water. De meeste van deze verkopers beweren dat hun producten lichtgevoelig zijn en in donkere, glazen flessen bewaard moeten worden.

Verder hebben elektromagnetische velden invloed op ionisch zilver, niet op echt colloïdaal zilver. Als het product reageert op elektromagnetische velden van de TV, radio etc., dan kunt u veilig aannemen dat het een ionische zilveroplossing is.

 

Zilverproteïneproducten zijn de tweede meest voorkomende vorm van zogenaamd colloïdaal zilver producten op de markt. Deze producten bestaan uit een combinatie van metallische zilverdeeltjes en een eiwitbinder en kunnen eenvoudig worden geproduceerd door eenvoudig water toe te voegen aan zilverproteïnepoeder dat door diverse chemische bedrijven wordt verkocht. Zilverproteïneproducten bevatten over het algemeen zeer grote zilverdeeltjes, zo groot dat ze zonder eiwittoevoeging niet als colloïdale deeltjes in suspensie zouden blijven. De kleur varieert van licht amberkleurig tot bijna zwart, naarmate de concentratie zilver toeneemt. Deze producten hebben meestal een concentratie tussen 30 en 20.000 PPM. Sommige worden aangeduid met “zilverproteïne” of “mild zilverproteïne”, maar de meeste met “colloïdaal zilver”. Als u niet zeker bent van de kleur en de PPM waarde van het product, dan is er een gemakkelijke manier om na te gaan of het een zilverproteïne is. Hiervoor kunt u het product in een heldere fles een paar minuten te schudden. Wanneer een zilverproteïneproduct wordt geschud, ontstaat er schuim boven de vloeistof, dat nog minuten aanhoudt nadat het is geschud. Dit is waarschijnlijk de meest betrouwbare indicator. Zelfs als het product op het etiket alleen colloïdaal zilver wordt genoemd en niet het woord eiwit bevat, zal deze indicator wijzen op de aanwezigheid van een eiwitbinder. Schud de fles en kijk of er schuim ontstaat. Als het schuim aanhoudt, is er eiwit aanwezig.

Crystal colloïdaal zilverwater is een heldere, amberkleurige vloeistof die lijkt op ijsthee. Het is de zeer hoge concentratie van de deeltjes, niet de grootte of verontreiniging, die ons colloïdaal zilver zijn kenmerkende kleur geeft.

Voorheen werd aangenomen dat de donkere kleur zou duiden op de aanwezigheid van grote zilverdeeltjes. Dit is echter alleen het geval bij colloïdaal zilver waar andere productiemethoden worden gebruikt. Een waterige kleur geeft aan dat het niet om colloïdaal zilver gaat, maar om ionisch zilver.

De zeer kleine deeltjesgrootte van Crystal colloïdaal zilver wordt bevestigd door gebruik te maken van de modernste meetmethoden, speciaal ontwikkeld voor het meten van deeltjes van deze grootte.

Het High Performance Particle Size (HPPS) meetinstrument, geproduceerd door Malvern Instrument Ltd in Engeland, is in staat om zelfs colloïdale deeltjes met een grootte van 0,65 nm te meten. Het Malvern HPPS deeltjesrapport geeft aan dat de Crystal colloïdaal zilverdeeltjes een diameter hebben van 0,65 nm, wat overeenkomt met 19 tot 20 atomen. Dit maakt deze deeltjes de kleinste colloïdale zilverdeeltjes in welk product dan ook op de markt.

Na opening kan de kleur van Crystal colloïdaal zilver veranderen in grijs, afhankelijk van de aanwezige atmosferische vervuiling. Deze kleurverandering duidt niet op een probleem met het product en is geen reden tot bezorgdheid. Het heeft geen invloed op de effectiviteit (werking) van het product.

BESTSELLERS