Wat is de maximaal toegestane inname van Zilver?

Colloïdaal zilver is een product wat veilig ingenomen kan worden. Toch bestaan er nog heel wat misvattingen over de dosering. Zo zou je van te veel zilver zelfs een blauwgrijze kleur krijgen. Iets wat bij colloïdaal zilver van Crystal uitgesloten is. Maar wat zegt de Nederlandse overheid eigenlijk over de maximaal toegestane inname van zilver? Je leest het op deze pagina.

Er zijn weinig referentiegegevens over de toegestane inname bekend. Hierdoor merken we dat de gegevens die wij op onze site en verpakking mogen delen niet tot de verbeelding spreken. Wij hebben daarom twee voorbeelden uitgewerkt, met de criteria die door de overheid zijn opgesteld als referentie.

Criteria inname zilver

De overheid heeft meerdere referenties opgesteld. De eerste betreft de kwaliteitseisen van het Waterleidingbesluit Bijlage A. behorende bij de artikelen 4 tot en met 4d. In onderstaande tabel maken we een vergelijking tussen hetgeen je mag innemen door het drinken van leidingwater en het per ongeluk doorslikken van 10 ppm colloïdaal zilver. Deze tabel is gebaseerd op het drinken van minstens 1,5 liter water (1500cc) per dag.

Parameter Maximum waarde  Eenheid Maximum waarde in ppm
Arseen 10 μg/l 0.01
Boor 0.5 mg/l 0.5
Cadmium 5 μg/l 0.005
Chroom 50 μg/l 0.05
Cyaniden 50 μg/l 0.05
Fluoride 1.1 mg/l 1.1
Koper 2 mg/l 2
Kwik 1 μg/l 0.001
Lood 10 μg/l 0.01
Nikkel 20 μg/l 0.02

Uit deze tabel kunnen we het volgende concluderen: als iemand per ongeluk 5 cc colloïdaal zilver inneemt kom je op 5 * 10 * 10-6 gr = 50 μg per dag uit. Dit is driemaal zoveel als het giftige lood. Als je 20 jaar elke dag leidingwater drinkt, mag je 109500 μg lood binnenkrijgen. Als we voor zilver dezelfde berekening maken zou dit betekenen dat je in 20 jaar tijd 109500/250 = 762 keer 5 dagen 50 μg zilver zou mogen innemen zonder dat je de toegestane hoeveelheid lood overschrijdt. Dit komt neer op 762/20 = 38 keer per jaar, bijna iedere week 250 μg, een bijna continue inname

MAC waarde zilver

De tweede referentie betreft de toegestane macwaarde op je werkplek. De macwaarde is de maximaal aanvaardbare concentratie van een stof in de lucht van je werkplek. Om tot deze concentratie te komen wordt er uitgegaan van een 8-urige werkdag en een 40-urige werk week. Volgens deze waarde mag je, mits de concentratie lager is dan de macwaarde, 5 dagen per week 8 uur lang lucht inademen die bevuild is met een stof zonder dat je daar gezondheidsschade van zal ondervinden. De macwaarden worden door de overheid vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.

Als voorbeeld nemen we de macwaarde van metallisch zilver. De waarde hiervan is 0,1 mgr/m3. Voor zilver verbindingen ligt deze waarde op 0,01 mgr/m3.

Voor lood geldt een maximum van 70 μg per 100 ml bloed. Een volwassene met gemiddeld 5 liter = 5000 ml bloed mag dus zonder blijvende gezondheidsschade 5000 ml * 70 μg/100 ml = 3500 μg lood in het bloed hebben. Een volwassen persoon ademt elke dag meer dan 16000 liter = 16 m3 lucht in en uit. Dit betekent dat deze persoon per werkdag van 8 uur gemiddeld minimaal 5,3 m3 lucht inademt. Stel nu dat de persoon de hele dag in een omgeving werkt waar de toegestane hoeveelheid van 0,1 mgr/ m3 zilver in de lucht aanwezig is. Dit betekent dat deze persoon 5,3 m3 * 0,1 mgr/ m3 = 0,53 mgr zilver binnenkrijgt. 0,53 mgr = 530 μg. Uit deze gegevens kunnen we concluderen dat een persoon die 40 jaar werkt volgens de overheid elke dag blootgesteld mag worden aan het inademen van 530 μg zilver per dag.

BESTSELLERS