crystal

Missie

Crystal ziet het als haar missie om de hoogst mogelijke kwaliteit colloïdale mineralen beschikbaar te stellen voor de gebruikers ervan. Het allesbepalende en fundamentele uitgangspunt daarbij is niet in eerste instantie verdiensten maken op het eigen product, maar de hoogste kwaliteitszorg te waarborgen voor de gebruikers van colloïdale mineralen in het algemeen.

Daarmee is meteen de fundamentele drijfveer van het bedrijf neergezet. De spiritueel gedreven zoektocht om gebruikers van colloïdaal zilver in contact te brengen met de beste kwaliteit, zet het bedrijf Crystal er zelf ook toe aan om voortdurend op zoek te zijn naar Colloïdaal zilver van de hoogste kwaliteitsgraad. Vandaar dat de colloïdale producten van Crystal van de allerhoogste verkrijgbare kwaliteit zijn.

Het ontstaan

Crystal is een aantal jaren geleden opgericht door Loek Stroeken, al is opgericht in de visie van Loek misschien niet het juiste woord. Hij ziet het meer als een opdracht die hij heeft gekregen. Het ontstaan van Crystal doet denken aan het klassieke literaire thema van de verandering, waarover alle grote schrijvers als Tolstoi, Hugo, Dostojewski en

Tjechow geschreven hebben. In hun verhalen komt de hoofdpersoon door omstandigheden op een punt in zijn leven waarop zijn of haar leven in een keer honderdtachtig graden omdraait. De hoofdpersoon komt tot een vorm van inkeer en zal nooit meer terug kunnen keren naar het leven van voor dat cruciale moment.

Het jaar 1998

Het is 1998. Loek heeft in de voorafgaande vierentwintig jaar een topcarrière gemaakt als wetenschapper binnen het chemische bedrijf DSM. Zijn verdiensten, zowel letterlijk in geld alsook in successen op zijn vakgebied, zijn uitstekend. Zijn leven draait om zijn werk en de luxe die hij zich samen met zijn gezin kan permitteren. Maar kennelijk knaagt er toch een gemis in zijn leven, want hij begint met een stuk levensverdieping door het volgen van een cursus in Neuro Linguïstisch Programmeren.

Als hij op een avond in 1998 op zijn motor terugkeert naar huis van een cursusavond NLP, gebeurt er iets dat zijn leven volledig en voorgoed zal veranderen. Op de autoweg wordt zijn motor in volle vaart van achter aangereden en Loek blijft zwaargewond op het wegdek liggen.

De verandering

Na een lange periode van revalidatie en herstel die volgt, blijkt het ongeval Loek al mens behoorlijk te hebben veranderd. Niet alleen is zijn anders altijd onbezorgde aard veranderd maar ook zijn levensvisie. De verandering heeft ingrijpende gevolgen. Binnen een jaar gaat het huwelijk van Loek en zijn vrouw stuk, komt hij op gespannen voet te staan met zijn zoon Mike en zijn dochter Franny en verliest hij zijn baan.

Gedrevenheid

De leegte waarin hij terecht is gekomen probeert hij weer te vullen door lid te worden van de Nederlandse Nulpunt-energiegroep. Daar komt voor het eerst colloïdaal zilver op zijn pad.

Het trekt in eerste instantie zijn belangstelling als wetenschapper. Maar al snel maakt die wetenschappelijke belangstelling plaats voor een meer spiritueel gedreven bevlogenheid. Namelijk dat colloïdaal zilver, en met name de werking op de gezondheid van de mens, van groot belang is voor de mensheid. Zijn enthousiasme wordt eerst aangewakkerd door zijn eigen ervaringen met die werking en krijgt vervolgens een enorme verdieping omdat hij vanuit zijn voorgeschiedenis de kwaliteit van colloïdaal zilver ook nog eens wetenschappelijk kan verklaren.

Alleen het beste

Als Loek het inzicht krijgt dat het zijn roeping is om colloïdaal zilver van de hoogste en beste kwaliteit op brede schaal beschikbaar te maken, daalt er een enorme rust over hem heen.

Bevlogen gaat hij aan de slag. Hij probeert met al zijn natuurkundige kennis en speciaal in de Verenigde Staten aangeschafte apparatuur zelf colloïdaal zilver te maken in zijn kelder. Als dit niet tot de gewenste resultaten leidt stopt hij ermee. Maar dan verschijnt er enige tijd later een energetisch therapeut op zijn pad. In de sessies die ze samen hebben zegt de therapeut tegen Loek dat hij terug moet keren naar het colloïdaal zilver. Loek duikt meer vastberaden dan ooit opnieuw in de materie. De naam Crystal wordt geboren, voortgekomen uit de NLP-periode, waarin mensen die met Loek spraken aangaven dat hij hen door die gesprekken helderheid verschafte.

De verandering

De nieuwe weg zelf kent vooralsnog weinig helderheid en voornamelijk tegenslagen. Zijn familie keert zich af van de ’mad scientist’ wiens product door niemand wordt gekocht, zijn apparatuur begeeft het en er is geen enkele bank bereid hem een lening te verschaffen. Maar de roeping van zijn missie is zo sterk dat Loek op zoek gaat naar oplossingen.

Door veel research en ontwikkeling komt hij tot die hoge kwaliteit die Crystal als product wil voeren. Het gevoel dat dit de weg is die hij moet gaan, wordt in deze periode ondanks alle tegenslagen en tegenwerking alleen maar sterker. Zelf zegt hij daar nu over: ’Ik denk dat alles in mijn verleden me hierheen heeft geleid.

Het ongeluk en ook mijn periode bij DSM. Daardoor weet ik alles van het product. Alsof ik klaargestoomd ben om dit te doen.’

Maar hoe groot de drive ook is bij Loek om de mensheid de kracht van colloïdaal zilver te schenken, omgekeerd lijkt er in de beginperiode van Crystal bij diezelfde mensheid alleen maar weerstand te bestaan. Loek raakt enigszins verbitterd in deze periode door voortdurende negatieve berichten in de pers over colloïdaal zilver en de sceptische houding bij andere wetenschappers en het publiek. Loek zegt daar zelf over: ’Ik heb een aantal keren bitterheid gevoeld tegen de mensheid. Zelfs zo erg dat ik dacht: ’Stik er maar in. Maar ik moest door. Ik had geen keus.’

Dat doorgaan vertaalde zich eerder in een soort missie dan in een commerciële keuze. Het beschikbaar maken van colloïdale mineralen in de allerhoogste kwaliteit, stijgt voor Loek nog altijd uit boven het commercieel belang van zijn eigen product Crystal.

Kwaliteit is de hoogste maatstaf voor Crystal in zijn missie. Deze haast obsessieve passie voor kwaliteit heeft ertoe geleid dat de colloïdale producten van Crystal zelf van de hoogst verkrijgbare kwaliteit zijn. ’Als ik morgen een bedrijf tegenkom dat een betere kwaliteit colloïdaal zilver levert dan wij zeg ik meteen tegen mijn klanten: ’Ga daar naartoe’, zegt Loek.

Een groot deel van de inzet van Loek binnen het bedrijf Crystal is dan ook gericht op het verstrekken van informatie over colloïdaal zilver en de kwaliteit ervan in de vorm van presentaties en lezingen.

Pensioen

Voor Loek is het pad van Crystal een spiritueel pad. Niet het maken van colloïdaal zilver zelf. Dat laatste is voor hem gewoon een wetenschappelijk proces. Het spirituele aspect zit voor Loek in de keuze om enkel de hoogste kwaliteit te leveren. Voor Loek is het kiezen voor kwaliteit een spirituele keuze. ’Het is een spirituele opdracht voor mensen om elke dag weer bij alles te kiezen voor kwaliteit in je leven. Dat betekent namelijk dat je alles wat je doet met aandacht moet doen.’

In 2016 breekt een nieuwe fase aan in het leven van Loek Stroeken waarin hij zijn gedachten zal gaan richten op zijn pensioen en waarin hij zijn verdere leven gaat continuëren op de gebieden van spiritualiteit en levenskwaliteit. Vanaf deze periode gaat Loek op zoek naar een gepassioneerde opvolger voor Crystal Colloïdals. 2018 is de ijkdatum waarin deze nieuwe levensfase gestalte zal gaan krijgen.

Zijn levensmotto is en blijft: spiritualiteit: elk moment van de dag kiezen voor kwaliteit!”

BESTSELLERS