De concentratie van een colloïdaal metaal of colloïdaal mineraal in een vloeistof wordt aangegeven met ppm, wat gelijk is aan parts per million, wat wederom gelijk is aan het aantal milligrammen per liter (mg/l).
De enige goede methode om de concentratie te meten is middels ICP (Inductief Coupled Plasma). In het Rapport van de Hogeschool Zuyd betreffende colloïdaal goud vindt u een goede uitleg van dit meetprincipe.
ICP metingen worden uitgevoerd met nogal dure (tientallen duizenden euro’s) en specialistische apparatuur. Daarom besteden wij deze metingen uit aan gecertificeerde laboratoria.

Veel mensen gebruiken een ppm meter, die men voor tientallen euro kan kopen. Deze meters meten de geleidbaarheid.

De geleidbaarheid van de vloeistof neemt toe indien de concentratie van de deeltjes toeneemt. Een veel voorkomende fout is dat men er geen rekening mee houdt dat ionisch zilver vele malen geleidbaarder is dan colloïdaal zilver, doordat de ionen van het ionisch zilver een lading hebben. Bij eenzelfde concentratie zilver van ionisch en colloïdaal zal de geleidbaarheidsmeter een veel grotere concentratie aangeven bij ionisch zilver.
Dit verschijnsel verklaart waarom in veel producten slechts een fractie zilver zit van hetgeen men op de verpakking aangeeft. Men meet simpelweg fout.

Een ander punt van aandacht bij een geleidbaarheidsmeting is de temperatuur van de vloeistof. De geleidbaarheid van een vloeistof is namelijk temperatuurafhankelijk. Men zal dus altijd voor de temperatuur moeten corrigeren.

Men kan dus eigenlijk concluderen dat het onmogelijk is om de concentratie van colloïdaal zilver te meten met een ppm meter die gebruikt maakt van de geleidbaarheid. Helaas komt dit echter veel voor. Hierdoor krijgt men een volstrekt verkeerde indruk van de kwaliteit.

BESTSELLERS