Verschil tussen ionisch zilver en colloïdaal zilver.

Colloïdaal zilver is zilverdeeltjes in water. Deze zilverdeeltjes moeten groter zijn dan 1 atoom en kleiner zijn dan 100.000 nanometer. In dat geval spreekt men van colloïdaal.

Ionisch zilver is zilver ionen opgelost in water. Dit is dan ook de reden waarom ionisch zilverwater kleurloos is. Het ziet eruit als gewoon water.

Een zilver ion is een zilver atoom die een elektron mist. Dit zijn dus in principe instabiele producten, omdat ze niet volledig zijn. De zilver ionen zullen dus altijd streven naar evenwicht en gaan op zoek naar iets wat hun volledig maakt. Chloor is een stof die zilver ionen graag zien. Ze gaan hiermee direct een verbinding aan om zo zilverchloride (AgCl) te vormen.

Werking

Beide producten ionisch zilver en colloïdaal zilver hebben op de huid dezelfde werking zolang er geen chloor in de buurt is.

Bij inname is dat anders. Omdat in de maag en in het lichaam chloor aanwezig is, zal het ionisch zilver direct een verbinding aangaan met chloor en zo zilverchloride (AgCl) vormen.

De werking van zilverchloride heeft dan ook geen enkele overeenkomst met de werking van zilver. Zoals elke verbinding een eigenschap/werking heeft die geen enkele overeenkomst heeft met de eigenschap/werking van de afzonderlijke elementen waaruit ze bestaan.

Voorbeeld

Water (H2O) bestaat uit Waterstof (H) en Zuurstof (O). De eigenschappen van water hebben helemaal geen overeenkomst met de eigenschappen van de gassen waterstof en zuurstof. Zo heeft de werking van zilverchloride in het lichaam helemaal geen overeenkomst met de werking van puur zilver.

Literatuur

Recent gepubliceerd artikel (2015) in Molecules ISSN 1420-3049 pagina 8856 -8874 waar overduidelijk wordt bewezen dat colloïdaal zilver met een diameter kleiner dan 30 nm het meest effectief werkt.

Wij sturen u dat artikel graag op indien u een e-mail stuurt naar info@crystal-colloidaal.nl

BESTSELLERS